MI-D

הגדרה

ענף סודי של המודיעין הבריטי שעקב אחרי חלמים בלתי מורשים עד תום שנות הפורענות.

מילים נרדפות:

פירוט

בשנת 2013, ככל שהתברר כי תופעת החלמות איננה מוגבלת למספר מקרים בודדים, אלא מתפשטת בעולם, הורתה ראש ממשלת בריטניה, מארג’ורי קינגס, על הקמת גוף יחודי לאיתור חלמים בבריטניה.
גוף זה היה כפוף ישירות לראש הממשלה, ודיווח אך ורק לחברי הקבינט המצומצם. הוא העסיק כמה מהחלמים הבולטים בחלמי בריטניה, ואחראי, בין השאר, ללכידתו של אדריאן אאבלי הידוע.
לאחר תקרית זמביה MI-D שינה את תפקידו, והוענקו לו גם סמכויות ענישה. במשך שנים עשרות אזרחים של הממלכה המאוחדת הואשמו בחלמות בלתי מבוקרת ונענשו ללא משפט על ידי מסייטים מקצועיים. חלקם עדיין שוכנים ב”בית החולים הפסיכיאטרי לנפגעי חלמות” בקיימברידג’.
רק ב 2035 הוחלט לפרק את MI-D, והחלמים שעבדו בשורותיו נטמעו בענפי המודיעין השונים של הצבא הבריטי. מקומם של חלק מהמסייטים עדיין לא ידוע, ויש המשערים כי הם ברחו לזמביה כדי לא לעמוד למשפט על פשעיהם.

דיון

 
mi-d.txt · שונה לאחרונה ב: 2012/09/18 06:27
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki