סינדרום סופרמן

הגדרה

פיתוח יכולות על-אנושיות או על-טבעיות בידי חלמים באופן זמני.

מילים נרדפות:

  • (PPS (Prodigiosus Potestas Syndrom (מדעי)
  • מתעופפים (סלנג)

פירוט

עם התגלות תופעת החלמות והופעת החלמים הראשונים, נרשמו מקרים של אנשים החולמים עצמם במגוון של עמדות כוח, ובעלי יתרונות לא מבוטלים. עיקר התופעה התבטאה באנשים שחלמו כי הם עפים, ומאחר וחלומות על מעוף הינם חלומות נפוצים, התקבל השם “סינדרום סופרמן” לתופעה. התופעה אינה מוגבלת למעוף: ישנם חלמים המתעוררים עם כוח פיזי רב, עם מאפיינים גופניים לא אנושיים ולעיתים אפילו מתעוררים כאשר הם נראים כאנשים אחרים. “סינדרום סופרמן” נמשך כמספר שניות עד מספר שעות מרגע ההתעוררות. עבור חלמי-על הזמן ארוך יותר. ידועים שלושה מקרים (שניים בארה”ב ואחד בהודו) בהם חלמי-על זכו ביכולת תעופה שאינה זמנית, ככל הנראה. יכולות מוגברות כתוצאה מאפקטים של חלימה עניינו מוסדות מחקר ממשלתיים ובטחוניים רבים מרגע הופעת התופעה.

דיון

 
סינדרום_סופרמן.txt · שונה לאחרונה ב: 2012/09/18 06:27
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki