אני רק שאלה - מה ההבדל בין זה לבין שיירי חלום? - רותי


כנ”ל. גם לדעתי זה צריך להופיע כמילה נרדפת בשיירי חלום. -Boojie


נידמה לי שזה הבדל גישה: שיירי חלום נשמע כמו מין שמוץ’ שצריך לפנות ולנקות, חולמה כבר מעיד על גישה מסחרית/טכנולוגית, ששואלת איך להפוך את שיירי החלום האלה לכסף... - דותן


תמיד יש הבדלי גישה. בגלל זה יש לנו במילים הנרדפות את האופציה לתייג אותן כסלנג, כמילות גנאי, כז’רגון מקצועי או תעשייתי וכדומה. -Boojie

 
חולמה_דיון.txt · שונה לאחרונה ב: 2012/09/18 06:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki