כללי המילון

עולם “חלום בהקיץ” הוא עולם שנבנה כדי לשרת פרויקט יצירתי רב-מדיומי ושיתופי לקראת פסטיבל איקון 2006. מילון זה נועד לשרת את היוצרים בעולם זה, וכן להרחיב את העולם ואת אוצר המונחים שלו.

כותבים

על כל כותב חדש להציג את עצמו בכינויו, בשמו ובתיאור קצר, בדף הכותבים.

ערכים

הערכים במילון זה יכללו את ערכיו הבסיסיים של העולם, וכן ערכים נוספים אשר ייוולדו מתוך יצירה בעולם, מתוך דיון על העולם או מתוך ערכים אחרים במילון. ניתן להשתמש בתבנית הערכים הבסיסית לצורך זה. אם יצרתם ערך חדש, נא הוסיפו קישור אליו לדף הערכים.

מבנה ערך

ערך ראשי [חובה]

המילה/מונח העיקריים שמשמשים לתיאור אותו רעיון. שם הערך יהיה המונח המילוני המתאר אותו ערך על פי האקדמיה ללשון העברית. מונחים אחרים לאותו ערך יופיעו ברשימת המילים הנרדפות.

הסבר קצר (מילוני) [חובה]

הסבר בן פסקה אחת המפרש את הערך בהיקף מילוני.

מילים נרדפות

זה המקום להציע כל מילה נרדפת שנראה לכם שהולמת את הערך, מילים נרדפות שהמצאתם לצורך היצירה שלכם, וכולי. מומלץ לציין מקור אטימולוגי לכל מילה נרדפת, וכן את אופי השימוש בה (מדעי, עממי, סלנג, רשמי וכד’).
אין לפתוח ערך חדש עבור מילה נרדפת לערך קיים.

הסבר מפורט (אנציקלופדי)

ניתן להוסיף לערך, בנוסף להסבר המילוני, גם הסבר מורחב אשר יפרט מעט יותר על ההיסטוריה, הפוליטיקה, המדע או כל מידע אנציקלופדי באופיו אשר רלוונטי לערך ונראה לכם בסיסי לעולם.

קישור לדיון

קישור לדף הדיון של הערך, ששמו יהיה בפורמט [שם ערך_דיון]. בדף זה ייערכו כל דיוני המשתמשים על אותו ערך.

קישור מתוך ערכים

קישורים צולבים

ניתן ואף מומלץ להוסיף לערכים שלכם קישורים לערכים אחרים. כמו כן, אם הוספתם ערך חדש שנראה לכם שרצוי שיקושר מערך קיים, מומלץ לקשר בהתאם.

קישורים חיצוניים

ניתן לקשר מתוך ערכים במילון אל הגדרות מילוניות/אנציקלופדיות חיצוניות במקרה הצורך. ואולם, מומלץ למעט בכך.

ערכי פנטום

ניתן לקשר מתוך הערכים שלכם אל ערכים שלא קיימים עדיין, אבל נראה לכם שראוי שייכתבו. אינכם חייבים להשלים את ערך הפנטום בעצמכם, אולם קחו בחשבון כי ערכי פנטום שלא יושלמו על ידי משתמש כלשהו בתוך פרק זמן סביר, יימחקו.
אם יצרתם קישור פנטום, הוסיפו אותו לדף הערכים תחת “ערכים ריקים”, עם ציון הערך שמתוכו הפניתם אליו, כדי להקל על המעוניין להשלים אותו לאתר את ההקשר שבו נוצר.

שינויים

עם ההתקדמות בידע ובבניית העולם, ניתן ואף מומלץ לערוך שינויים בערכים קיימים. עם זאת, נהגו בכבוד בערכים שנכתבו על ידי משתמשים אחרים. אל תשנו ערכים באופן שרירותי ובלי להעלות את הנושא לדיון קודם.

ערכי בסיס וכללי בסיס

כל הערכים במילון חייבים לשמור על התאמה לכללי עולם הבסיסי כפי שמתואר באתר הפרויקט, ולערכי הבסיס המופיעים באתר. אין לשנות את כללי העולם הבסיסיים.

ערכי הבסיס

דיון

 
הכללים.txt · שונה לאחרונה ב: 2012/09/18 06:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki