אקטופלסמה

הגדרה

מונח שנשאל מעולם הפראפסיכולוגיה ומהווה שם כללי לחומרים מהם עשויים הגופים שנחלמו.

מילים נרדפות:

פירוט

לאחר שהתקבלו ההוכחות המדעיות לאמיתות החלמות כשלעצמה, התפתח במהירות תחום מחקר רחב שעוסק בפיסיקה של הגופים המחולמים. אחת השאלות הראשונות שנשאלו, ואשר טרם נפתרה למעשה באורח משביע רצון, היא שאלת מקור החומר ממנו עשויים האובייקטים והסביבות המחולמים, הואיל ולכאורה מדובר בהפרה מובהקת של חוק שימור האנרגיה. המאמר הראשון שפורסם בנושא (Cohen, D. & Mirsk, F., Dream Matters, Nature Vol.858 pp.34-50, 2014) אימץ את המונח “אקטופלסמה”, אשר שימש במקור בתחום הפראפסיכולוגיה לתיאור החומר המסתורי שמאפשר התגשמות של רוחות בעולם החומרי. המונח התקבל דה-פקטו על ידי כל החוקרים בהמשך.

מבחינה כימית טהורה לא קיים חומר מוגדר שניתן לזהותו כאקטופלסמה. מימושי החלום יכולים להופיע בכל הצורות הכימיות והפיסיקליות הידועות (לדוגמה, לעתים קרובות מחולמות מתכות נדירות שלא ניתן להבדיל בינן לבין אלו שהושגו בדרכים פיסיות, למעט העובדה שהן מתפוגגות לעתים לאי-קיום לאחר זמן-מה - ר’ זהב פיות), וכן בכמה צורות שאינן מוכרות עדיין למדע.

בתחום הפיסיקה, שתי אסכולות עיקריות מתחרות ביניהן בהסבר קיום האקטופלסמה. האסכולה ה”וירטואלית”, המקובלת בעיקר בארה”ב ובסין, טוענת שכל החומרים האקטופלסמיים - בדומה לחלקיקים הווירטואליים הקוואנטיים - ייעלמו בסופו של דבר, ומשום כך הם אינם מוסיפים או גורעים, בחשבון הכולל, מסך האנרגיה של היקום ואינם מהווים הפרה של חוק שימור האנרגיה. גישה זו סותרת לכאורה כמה עובדות קיימות, כשהמפורסמת מביניהן היא כמובן גולגולת המפלצת האקטופלסמית מניסויי מוסקווה, אשר ממשיכה להתקיים עשרות שנים ללא כל שינוי. עם זאת, תחת המטריה של הגישה הוירטואלית ניתן לכלול גם תופעות היפר-פיזיקה רבות שאין להן הסבר בגישות אחרות.

האסכולה השניה, ה”ממשית”, שנפוצה בקרב חוקרים אירופאים וישראליים, טוענת שמקור האקטופלסמה הוא בחומר האפל, או האנרגיה האפלה, שמהווים כידוע את רוב האנרגיה ביקום אך אינם ניתנים לצפייה ישירה.

שתי הגישות אינן מספקות הסבר באשר לאופן בו פעולת החלימה מביאה את האקטופלסמה לכדי ממשות. פילוסופים שעוסקים בתחום סבורים שבזמן החלימה נוצר קישור בין המוח החולם לבין אלמנט יסודי כלשהו במבנה של היקום, ושקישור זה אחראי לאיסוף ולעיצוב החומר - בין אם “וירטואלי” או “ממשי” - בדמות החלום. טרם הוצע הסבר לסיבה בשלה לא התקיים קישור זה בעידן התום.

דיון

 
אקטופלסמה.txt · שונה לאחרונה ב: 2012/09/18 06:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki