אל-חלמים

הגדרה

אנשים שהנם חסרי כל יכולת חלמות. בעבר רוב בני האדם היו אל-חלמים, אך כיום הם רק מיעוט אומלל. הרקע לאל-חלמות אינו ברור, ונראה כי במקרים שונים הוא עשוי להיות נפשי, גופני או בשל היעדר מוחלט של חלומות.

מילים נרדפות:

  • א-חלמים (עממי)
  • אימפוטנטים (גנאי)

פירוט

יש הטוענים כי אל-חלמות נחלקת לשני סוגים: אל-חלמות על רקע נפשי ואל-חלמות על רקע פיזי. באנשים מהסוג הראשון נצפית שנת תע”מ, מעטה או רגילה, אך הם עצמם טוענים כי לא חלמו. ההנחה היא שהם מתכחשים לחלומותיהם עקב בעיות נפשיות. טיפולים פסיכולוגיים ופסיכיאטריים נוסו על אנשים אלו בדרגות שונות של הצלחה, אך יש מיעוט בהם שמעולם לא הצליח להגיע לכדי חלמות. באנשים מהסוג השני לא נצפית כלל שנת תע”מ, ועל כן ברור שאינם חולמים כלל, וכמובן שאינם יכולים להגיע לחלמות. רוב האל-חלמים מהסוג השני חוו פגיעה מוחית כלשהי (לרוב שבץ), אך ישנם מקרים בודדים של אל-חלמות פיזית מלידה, ללא עקבות לפגיעה כלשהי.

מאידך, ישנם ממצאים המעידים על כך שחלימה רגילה ויכולת חלמות אינן בהכרח קשורות זו לזו. במחקרים בקרב אל-חלמים, נראה כי לפחות חלקם מסוגלים לחלום ואף לזכור חלומות, אך שיבוש כלשהו - נפשי או פיזי - מונע את התממשותם. יש טענות שאל-חלמים מעין אלה הנם חלמים שבולמים את החלמות שלהם באופן לא מודע מסיבה כלשהי, אם כי ניסיונות לתרפיה פסיכולוגית לא עלו עד כה בהצלחה.

“העמותה העולמית למען אל-חלמים” זוכה לתמיכה של קרנות צדקה, וממנת מחקרים רבים לניסיונות טיפול בשני סוגי האל-חלמים. למרות שמסתמנים כיוונים מבטיחים ושיטות טיפול באל-חלמים על רקע נפשי, אל-חלמות על רקע פיזי נותרה מחלה חשוכת מרפא, והחולים בה אף זוכים לקצבת נכות במדינות מסוימות. ילדים אל-חלמים זוכים במימון העמותה לימי כיף והגשמת מאווים.

דיון

 
אל-חלמים.txt · שונה לאחרונה ב: 2012/09/18 06:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki